Skip to main content

Privaatsuspoliitika

1. MÕISTED

1.1. Müüja – German Products Estonia OÜ, juriidiline kood 11612522, juriidiline aadress Punane 16, 13619 Harjumaa, Tallinn, Eesti,& Klienditeeninduse number +372 609 8030, edaspidi GPEstonia;

1.2. GPEstonia – elektrooniline pood aadressil www.gpestonia.ee;

1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;

1.4. Koostööpartner – GPEstonia e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha;

1.5. Konto – kliendi GPEstonia lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum;

1.6. Teenused – kõik GPEstonia poolt kliendile pakutavad teenused;

1.7. Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel GPEstonia kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

1.8. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse GPEstonia e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

1.9. Tellimistingimused – kinnitatud GPEstonia e-poe müügieeskirjad.

1.10. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile GPEstonia kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. German Products Estonia OÜ filiaali Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse GPEstonia teenuseid.

2.2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

2.3. Klient kinnitab GPEstonia lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav GPEstonia lehel. Iga uus klient, kes sõlmib GPEstonia veebipoes esmakordselt müügitehingu, kinnitab oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

2.4. Kliendil on võimalik GPEstonia lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, epostiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

2.5. Isikud, kes soovivad end GPEstonia lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest.

3. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

3.1. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada GPEstonia teenuseid. Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.

3.2. Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

3.2.1. kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

3.2.2. teenuse osutamiseks või GPEStonia Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

3.2.3. õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis; German Products Estonia OÜ, Punane 16, 13619 Tallinn, Reg. Nr 11612522, KMKR nr: EE101285313, E-post: info@gpestonia.ee

3.3. Kliendile kehtivad järgmised õigused:

3.3.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

3.3.2. esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

3.3.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@gpestonia.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;

3.3.4. mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada GPEStonia lehelt ka kaupu ega teenuseid;

3.4. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

3.5. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

3.6. Selleks, et kindlustada GPEstonia teenuste täielik kvaliteet, kasutab GPEStonia oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi GPEStonia e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida GPEstonia Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

3.7. Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.

Soovin olla kursis kampaaniate ja uute toodetega
Punane 16 – 312
13619 Tallinn
© German Products Estonia OÜ.
Kõik õigused kaitstud.
My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.